Aspose.TeX.Presentation.Xps

Aspose.TeX.Presentation.Xps ad alanı, TeX dosyalarını XPS’ye dizmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
XpsDeviceMetin ve grafik içeriğini XPS belgesine çıkarmak için arabirimi uygular.
XpsSaveOptionsXPS’e kaydetme seçeneklerini temsil eden sınıf.