XpsSaveOptions

XpsSaveOptions class

XPS’e kaydetme seçeneklerini temsil eden sınıf.

public class XpsSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
XpsSaveOptions()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
RasterizeFormulas { get; set; }Matematik formüllerini rasterleştirmeye izin veren bayrağı alır/ayarlar.
RasterizeIncludedGraphics { get; set; }PS/EPS ve/veya XPS/OXPS dahil grafikleri rasterleştirmeye izin veren bayrağı alır/ayarlar.
SubsetFonts { get; set; }Çıktı dosyasında yazı tiplerinin alt kümelere ayrılıp kümelenmeyeceğini belirten bayrağı alır/ayarlar.

Ayrıca bakınız