GlyphData

GlyphData class

Metin dizesinin hassas dizgisi için gerekli glif verileri için kapsayıcı sınıfı.

public class GlyphData

yapıcılar

İsimTanım
GlyphData()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
AdvanceWidth { get; set; }Karakter karakterlerini dikkate alarak glif genişliğini alır/ayarlar.
NaturalWidth { get; set; }Font tarafından tanımlanan glif genişliğini alır/ayarlar.
UOffset { get; set; }Yatay ofseti alır/ayarlar.
VOffset { get; set; }Dikey ofseti alır/ayarlar.

Ayrıca bakınız