RasterizeIncludedGraphics

SaveOptions.RasterizeIncludedGraphics property

PS/EPS ve/veya XPS/OXPS dahil grafikleri rasterleştirmeye izin veren bayrağı alır/ayarlar.

public bool RasterizeIncludedGraphics { get; set; }

Ayrıca bakınız