SubsetFonts

SaveOptions.SubsetFonts property

Çıktı dosyasında yazı tiplerinin alt kümelere ayrılıp kümelenmeyeceğini belirten bayrağı alır/ayarlar.

public bool SubsetFonts { get; set; }

Ayrıca bakınız