Προγραμματισμός με γραμματόσημα και υδατογραφήματα

Τα μαθήματα “Προγραμματισμός με γραμματόσημα και υδατογραφήματα” του Aspose.PDF για .NET σας καθοδηγούν στα βήματα για να προσθέσετε γραμματόσημα και υδατογραφήματα στα έγγραφά σας PDF. Θα μάθετε πώς να προσαρμόζετε γραμματόσημα, να εφαρμόζετε κείμενο και γραφικά υδατογραφήματα και να διαχειρίζεστε τη θέση και την εμφάνισή τους. Αυτά τα σεμινάρια θα σας βοηθήσουν να προσθέσετε ένα επίπεδο ασφάλειας και αναγνώρισης στα αρχεία PDF σας με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.

Φροντιστήρια

ΤίτλοςΠεριγραφή
Προσθήκη σφραγίδας ημερομηνίας ώρας σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να προσθέτετε εύκολα μια σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Προσθήκη σφραγίδας εικόνας σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να προσθέτετε εύκολα μια σφραγίδα εικόνας σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Προσθήκη διαφορετικών κεφαλίδων σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να προσθέτετε εύκολα διαφορετικές κεφαλίδες σε κάθε σελίδα σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Προσθήκη σφραγίδας σελίδας PDF σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να προσθέτετε εύκολα μια σφραγίδα σελίδας PDF σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Προσθήκη σφραγίδας κειμένου σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να προσθέτετε εύκολα μια σφραγίδα κειμένου σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Καταμέτρηση τεχνουργημάτων σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να μετράτε εύκολα τα υδατογραφήματα σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Ορισμός ευθυγράμμισης σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να ορίζετε εύκολα τη στοίχιση κειμένου σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Εξαγωγή κειμένου από τον σχολιασμό σφραγίδαςΜάθετε πώς να εξάγετε εύκολα κείμενο από έναν σχολιασμό σφραγίδας στα έγγραφα PDF σας με το Aspose.PDF για .NET.
Συμπλήρωση κειμένου σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να συμπληρώνετε και να περιγράφετε εύκολα κείμενο σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Λήψη υδατογραφήματος από αρχείο PDFΜάθετε πώς να εξάγετε υδατογραφήματα από αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Εικόνα και αριθμός σελίδας στην ενότητα υποσέλιδο κεφαλίδαςΜάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα και έναν αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο ενός εγγράφου PDF με το Aspose.
Εικόνα και αριθμός σελίδας στην Ενότητα Υποσέλιδο κεφαλίδας ΕνσωματωμένηΜάθετε πώς να προσθέτετε εικόνα και αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες παραγράφους με το Aspose.PDF για .NET.
Εικόνα στο υποσέλιδοΜάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στην ενότητα υποσέλιδου ενός εγγράφου PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Εικόνα στην κεφαλίδαΜάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στην ενότητα κεφαλίδας ενός εγγράφου PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Αριθμός σελίδας στο υποσέλιδο κεφαλίδας με χρήση αιωρούμενου πλαισίουΜάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο ενός εγγράφου PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Σφραγίδες αριθμού σελίδας σε αρχείο PDFΜάθετε πώς να προσθέτετε σφραγίδες αριθμού σελίδας σε αρχείο PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Πίνακας στην ενότητα υποσέλιδου κεφαλίδαςΜάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα στην ενότητα κεφαλίδας/υποσέλιδου ενός εγγράφου PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Κείμενο στο υποσέλιδο του αρχείου PDFΜάθετε πώς να προσθέτετε κείμενο στο υποσέλιδο του αρχείου PDF με το Aspose.PDF για .NET.
Κείμενο στην κεφαλίδα του αρχείου PDFΜάθετε πώς να προσθέτετε κείμενο στην κεφαλίδα του αρχείου PDF με το Aspose.PDF για .NET.