Lập trình với tài liệu

Tài nguyên này bao gồm các hướng dẫn về lập trình thư viện Aspose.PDF cho .NET với tính năng tài liệu. Đây là hướng dẫn chi tiết giải thích cách tạo và thao tác các tài liệu PDF theo chương trình bằng thư viện Aspose.PDF cho .NET. Các hướng dẫn bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm thêm văn bản, hình ảnh, bảng và đồ thị vào tài liệu PDF, làm việc với dấu trang, liên kết và chú thích, thêm chữ ký bảo mật và chữ ký số vào tài liệu cũng như tối ưu hóa kích thước và chất lượng của tài liệu PDF. Các hướng dẫn này là nguồn tài nguyên vô giá dành cho các nhà phát triển muốn làm việc với các tài liệu PDF theo chương trình bằng thư viện Aspose.PDF cho .NET.

Hướng dẫn

Tiêu đềSự miêu tả
Thêm tập lệnh Java vào tệp PDFTìm hiểu cách thêm JavaScript vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET. Hướng dẫn từng bước với các hướng dẫn về mã cho tập lệnh ở cấp độ trang và tài liệu.
Thêm lớp vào tệp PDFTìm hiểu cách thêm lớp vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET. Hướng dẫn từng bước với hướng dẫn mã để tạo và lưu các tệp PDF xếp lớp.
Thêm vào Xóa Javascript vào tài liệu PDFTìm hiểu cách thêm và xóa JavaScript vào tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET. Hướng dẫn từng bước với hướng dẫn mã cho tập lệnh ở cấp độ tài liệu.
Thêm TOC vào tệp PDFTìm hiểu cách thêm mục lục vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET. Hướng dẫn từng bước với mã nguồn ví dụ. Tăng cường điều hướng tài liệu!
Cho phép sử dụng lại nội dung trangTìm hiểu cách tối ưu hóa tệp PDF bằng cách bật tính năng “Cho phép sử dụng lại nội dung trang” bằng Aspose.PDF cho .NET. Giảm kích thước tập tin và cải thiện hiệu suất.
Chuyển đổi từ RGB sang thang độ xámTìm hiểu cách chuyển đổi tệp PDF từ RGB sang Grayscale bằng Aspose.PDF cho .NET. Nâng cao chất lượng in và giảm kích thước tập tin.
Tạo tệp PDF nhiều lớp Cách tiếp cận đầu tiênTìm hiểu cách tạo tệp PDF nhiều lớp bằng Phương pháp tiếp cận đầu tiên với Aspose.PDF cho .NET. Thêm văn bản, hình ảnh và nhiều nội dung khác để nâng cao chất lượng tệp PDF của bạn.
Tạo phương pháp thứ hai bằng PDF nhiều lớpTìm hiểu cách tạo tệp PDF nhiều lớp bằng Aspose.PDF cho .NET. Hướng dẫn từng bước với mã nguồn để tạo tệp PDF động có văn bản và hình ảnh.
Tạo PDF A1 Với Aspose PdfTìm hiểu cách tạo tài liệu PDF A1 bằng Aspose.PDF cho .NET. Hướng dẫn từng bước với mã nguồn C#. Tối ưu hóa hiệu quả các tệp PDF.
Tùy chỉnh số trang trong khi thêm TOCTìm hiểu cách tùy chỉnh số trang trong khi thêm mục lục (TOC) bằng Aspose.PDF cho .NET với ví dụ về mã và hướng dẫn từng bước này.
Xác định tiến trình chuyển sang tệp PDFTìm hiểu cách xác định tiến trình của quy trình chuyển đổi tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET với ví dụ về mã và hướng dẫn từng bước này.
Nhúng phông chữ vào tệp PDFTìm hiểu cách nhúng phông chữ vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET với hướng dẫn từng bước này. Đảm bảo tài liệu của bạn được hiển thị chính xác trên mọi thiết bị.
Nhúng phông chữ vào tệp PDF với chiến lược tập hợp conTìm hiểu cách nhúng phông chữ vào tệp PDF bằng Chiến lược tập hợp con bằng Aspose.PDF cho .NET. Tối ưu hóa kích thước PDF của bạn bằng cách chỉ nhúng các ký tự cần thiết.
Nhúng phông chữ khi tạo tài liệu PDFTìm hiểu cách nhúng phông chữ trong khi tạo tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET. Đảm bảo hiển thị chính xác trên các thiết bị khác nhau.
Làm phẳng chú thích trong tệp PDFTìm hiểu cách làm phẳng các chú thích trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET. Bảo quản các chú thích và ngăn chặn sự thay đổi ngẫu nhiên.
Nhận tất cả các phông chữ trong tệp PDFTìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để nhận tất cả các phông chữ được sử dụng trong tệp PDF theo chương trình với hướng dẫn từng bước và mã ví dụ này.
Nhận cửa sổ tài liệuTìm hiểu cách sử dụng tính năng GetDocumentWindow của Aspose.PDF dành cho .NET để truy xuất thông tin về thuộc tính cửa sổ của tài liệu PDF.
Nhận thông tin tệp trong tệp PDFTìm hiểu cách sử dụng tính năng GetFileInfo trong tệp PDF của Aspose.PDF dành cho .NET để truy xuất thông tin siêu dữ liệu về tài liệu PDF.
Nhận cảnh báo về việc thay thế phông chữTìm hiểu cách sử dụng tính năng GetWarningsForFontSubstitution của Aspose.PDF dành cho .NET để phát hiện cảnh báo thay thế phông chữ khi mở tài liệu PDF.
Nhận siêu dữ liệu XMPTìm hiểu cách sử dụng tính năng GetXmpMetadata của Aspose.PDF cho .NET để trích xuất siêu dữ liệu XMP từ tài liệu PDF bằng mã nguồn C#.
Nhận cảnh báo về việc thay thế phông chữTìm hiểu cách sử dụng tính năng GetWarningsForFontSubstitution của Aspose.PDF dành cho .NET để phát hiện cảnh báo thay thế phông chữ khi mở tài liệu PDF.
Nhận hệ số thu phóng trong tệp PDFTìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để lấy hệ số thu phóng trong tệp PDF với hướng dẫn từng bước này.
Ẩn số trang trong TOCTìm hiểu cách ẩn số trang trong mục lục bằng Aspose.PDF cho .NET với hướng dẫn từng bước này.
Liên kết các luồng trùng lặpTìm hiểu cách sử dụng tính năng Aspose.PDF for .NET Liên kết các luồng trùng lặp để tối ưu hóa tài liệu PDF của bạn với hướng dẫn từng bước này.
Tối ưu hóa tài liệu PDFTối ưu hóa tài liệu PDF cho web là điều cần thiết cho trải nghiệm người dùng. Tìm hiểu cách thực hiện bằng Aspose.PDF cho .NET với hướng dẫn từng bước này.
Tối ưu hóa kích thước tệp trong tệp PDFTìm hiểu cách tối ưu hóa kích thước tệp trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET bằng hướng dẫn từng bước này.
Xóa các đối tượng không sử dụng trong tệp PDFTìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để xóa các đối tượng không sử dụng trong tệp PDF bằng hướng dẫn từng bước này
Xóa các luồng không sử dụngTìm hiểu cách xóa các luồng không sử dụng khỏi tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET. Hướng dẫn từng bước của chúng tôi.
Đặt phông chữ mặc địnhTìm hiểu cách đặt phông chữ mặc định cho tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET với hướng dẫn từng bước này.
Đặt ngày hết hạnTìm hiểu cách đặt ngày hết hạn trong tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET với hướng dẫn từng bước này.
Đặt thông tin tệp trong tệp PDFTìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để đặt thông tin tệp trong tệp PDF bằng hướng dẫn từng bước này.
Đặt thuộc tính cho hộp thoại inTìm hiểu cách đặt thuộc tính cho hộp thoại in trong Aspose.PDF cho .NET bằng hướng dẫn từng bước.
Đặt siêu dữ liệu XMP trong tệp PDFTìm hiểu cách đặt XMPMetadata trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET. Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này.
Đặt hệ số thu phóng trong tệp PDFTìm hiểu cách đặt hệ số thu phóng trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET với hướng dẫn từng bước của chúng tôi.
Thu nhỏ tài liệu PDFTìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để thu nhỏ tài liệu PDF bằng hướng dẫn từng bước này.
Bỏ nhúng phông chữ và tối ưu hóa tệp PDFTìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để lấy Phông chữ chưa được nhúng và tối ưu hóa các tệp PDF. Hướng dẫn từng bước.
Xác thực tiêu chuẩn PDF ABTìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để xác thực tài liệu PDF theo PDFABStandard bằng ví dụ về mã và hướng dẫn từng bước của chúng tôi.
Xác thực tệp PDF Một tiêu chuẩnTìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để xác thực các tệp PDF cho PDFASt Chuẩn bằng hướng dẫn từng bước này.
Xác thực tiêu chuẩn PDF UATìm hiểu cách sử dụng Aspose.PDF cho .NET để xác thực tiêu chuẩn PDFUA bằng mã C#. Hướng dẫn từng bước một.