Lập trình với các liên kết và hành động

Trang hướng dẫn “Lập trình với các liên kết và hành động” trên Aspose.PDF cho .NET cung cấp một tài nguyên quý giá cho các nhà phát triển muốn thành thạo việc tạo và quản lý các liên kết cũng như hành động trong tài liệu PDF. Những hướng dẫn chuyên sâu này cung cấp các ví dụ về mã và giải thích từng bước để giúp bạn thêm siêu liên kết, hành động biểu mẫu, v.v. vào tài liệu PDF của mình. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người dùng có kinh nghiệm, những hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hiệu quả các tính năng liên kết và hành động của Aspose.PDF cho .NET, cho phép bạn tạo các tài liệu PDF động và tương tác.

Hướng dẫn

Tiêu đềSự miêu tả
Thêm siêu liên kết vào tệp PDFdễ dàng thêm các siêu liên kết tương tác vào tệp PDF với Aspose.PDF for .NET.
Tạo liên kết ứng dụng trong tệp PDFDễ dàng tạo liên kết ứng dụng trong tệp PDF với Aspose.PDF cho .NET.
Tạo liên kết tài liệuDễ dàng tạo liên kết đến các tài liệu PDF khác bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tạo siêu liên kết cục bộ trong tệp PDFDễ dàng tạo siêu liên kết cục bộ trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Trích xuất liên kết trong tệp PDFDễ dàng trích xuất các liên kết trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Nhận đích đến siêu liên kết trong tệp PDFTìm hiểu cách trích xuất đích siêu liên kết trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Nhận văn bản siêu liên kết trong tệp PDFTìm hiểu cách trích xuất văn bản siêu liên kết trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xóa hành động mởTìm hiểu cách xóa hành động mở khỏi tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Đặt liên kết đích trong tệp PDFTìm hiểu cách đặt liên kết đích trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Đặt liên kết mục tiêu trong tệp PDFTìm hiểu cách đặt liên kết đích trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Chỉ định trang khi xemTìm hiểu cách chỉ định một trang khi xem tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Cập nhật liên kết trong tệp PDFTìm hiểu cách cập nhật liên kết trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Cập nhật màu văn bản liên kết trong tệp PDFTìm hiểu cách cập nhật màu văn bản của các liên kết trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.