Lập trình với Tem và Hình mờ

Hướng dẫn “Lập trình với Tem và Hình mờ” của Aspose.PDF dành cho .NET sẽ hướng dẫn bạn các bước để thêm tem và hình mờ vào tài liệu PDF của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách tùy chỉnh tem, áp dụng hình mờ văn bản và đồ họa cũng như quản lý vị trí và hình thức của chúng. Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn thêm lớp bảo mật và nhận dạng cho tệp PDF của mình một cách dễ dàng và hiệu quả.

Hướng dẫn

Tiêu đềSự miêu tả
Thêm dấu ngày giờ vào tệp PDFTìm hiểu cách dễ dàng thêm dấu ngày và giờ trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm tem hình ảnh vào tệp PDFTìm hiểu cách dễ dàng thêm dấu hình ảnh vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm các tiêu đề khác nhau vào tệp PDFTìm hiểu cách dễ dàng thêm các tiêu đề khác nhau vào mỗi trang trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm dấu trang PDF vào tệp PDFTìm hiểu cách dễ dàng thêm dấu trang PDF vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm dấu văn bản vào tệp PDFTìm hiểu cách dễ dàng thêm dấu văn bản vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Đếm các hiện vật trong tệp PDFTìm hiểu cách dễ dàng đếm hình mờ trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xác định căn chỉnh trong tệp PDFTìm hiểu cách dễ dàng đặt căn chỉnh văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Trích xuất văn bản từ chú thích temTìm hiểu cách dễ dàng trích xuất văn bản từ chú thích đóng dấu trong tài liệu PDF của bạn bằng Aspose.PDF cho .NET.
Điền nét văn bản vào tệp PDFTìm hiểu cách dễ dàng điền và phác thảo văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Nhận hình mờ từ tệp PDFTìm hiểu cách trích xuất hình mờ từ tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Hình ảnh và số trang trong phần Header FooterTìm hiểu cách thêm hình ảnh và số trang vào đầu trang và chân trang của tài liệu PDF bằng Aspose.
Hình ảnh và số trang trong phần chân trang đầu trang nội tuyếnTìm hiểu cách thêm hình ảnh và số trang vào đầu trang và chân trang bằng cách sử dụng các đoạn nội tuyến với Aspose.PDF cho .NET.
Hình ảnh ở chân trangTìm hiểu cách thêm hình ảnh vào phần chân trang của tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Hình ảnh trong tiêu đềTìm hiểu cách thêm hình ảnh vào phần tiêu đề của tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Số Trang Trong Đầu Trang Chân Trang Sử Dụng Hộp NổiTìm hiểu cách thêm số trang vào đầu trang và chân trang của tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tem số trang trong file PDFTìm hiểu cách thêm tem số trang trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Bảng ở phần Header FooterTìm hiểu cách thêm bảng vào phần đầu trang/chân trang của tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Văn bản ở chân trang của tệp PDFTìm hiểu cách thêm văn bản vào chân trang của tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Văn bản trong tiêu đề của tệp PDFTìm hiểu cách thêm văn bản vào tiêu đề của tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.