Lập trình với văn bản

Hướng dẫn “Lập trình với văn bản” dành cho .NET của Aspose.PDF cung cấp nhiều hướng dẫn toàn diện để làm việc với văn bản trong tài liệu PDF của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm văn bản, định dạng văn bản bằng phông chữ và kiểu, chỉnh sửa nội dung hiện có và trích xuất thông tin văn bản. Các hướng dẫn cũng bao gồm các chủ đề nâng cao như quản lý sắp xếp, bảng văn bản và nghiên cứu từ khóa. Các tài nguyên từng bước này sẽ giúp bạn nắm vững tất cả các khía cạnh của thao tác văn bản với Aspose.PDF cho .NET.

Hướng dẫn

Tiêu đềSự miêu tả
Thêm và tìm kiếm văn bản ẩn trong tệp PDFHướng dẫn từng bước để thêm và tìm kiếm văn bản ẩn trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm danh sách thứ tự HTML vào tài liệuTìm hiểu cách thêm danh sách có thứ tự HTML vào tài liệu bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm HTML bằng DOMTìm hiểu cách thêm nội dung HTML bằng DOM trong Aspose.PDF cho .NET.
Thêm HTML bằng cách sử dụng ghi đè DOM và PDFTìm hiểu cách thêm nội dung HTML bằng cách sử dụng ghi đè DOM và PDF trong Aspose.PDF cho .NET.
Thêm thụt dòng tiếp theo vào tệp PDFTìm hiểu cách thêm các dòng thụt lề tiếp theo vào văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm đường viền văn bản vào tệp PDFTìm hiểu cách thêm đường viền văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm văn bản có màu tô bóng trong tệp PDFTìm hiểu cách thêm văn bản có màu bóng trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm chú giải công cụ vào văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách thêm chú giải công cụ vào văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thêm văn bản trong suốt vào tệp PDFTìm hiểu cách thêm văn bản trong suốt vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tạo PDF nhiều cộtTìm hiểu cách tạo tệp PDF nhiều cột bằng Aspose.PDF cho .NET.
Điểm dừng tab tùy chỉnh trong tệp PDFTìm hiểu cách tạo các điểm dừng tab tùy chỉnh trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xác định ngắt dòng trong tệp PDFTìm hiểu cách xác định ngắt dòng trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Nhúng phông chữ loại 1 tiêu chuẩn vào tệp PDFTìm hiểu cách nhúng phông chữ Loại 1 tiêu chuẩn vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Trích xuất văn bản cột trong tệp PDFTìm hiểu cách trích xuất văn bản cột trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Trích xuất đoạn văn trong tệp PDFTìm hiểu cách trích xuất các đoạn trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Trích xuất tất cả văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách trích xuất tất cả văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Trích xuất văn bản từ vùng trang trong tệp PDFTìm hiểu cách trích xuất văn bản từ một vùng cụ thể trên một trang trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Trích xuất trang văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách trích xuất văn bản từ một trang cụ thể trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Trích xuất văn bản bằng thiết bị văn bảnTìm hiểu cách trích xuất văn bản từ tài liệu PDF bằng Thiết bị văn bản trong Aspose.PDF cho .NET.
Nhận chiều rộng của văn bản một cách linh hoạtTìm hiểu cách tự động lấy chiều rộng của văn bản bằng Aspose.PDF cho .NET.
Khối văn bản ẩn trong tệp PDFTìm hiểu cách tạo khối văn bản ẩn trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Đánh dấu ký tự trong tệp PDFTìm hiểu cách đánh dấu các ký tự trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Đoạn văn nhiều cột trong tệp PDFTìm hiểu cách làm việc với các đoạn văn nhiều cột trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Đặt văn bản xung quanh hình ảnh trong tệp PDFTìm hiểu cách đặt văn bản xung quanh hình ảnh trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Sắp xếp lại nội dung bằng cách sử dụng thay thế văn bảnTìm hiểu cách sắp xếp lại nội dung trong tài liệu PDF bằng cách thay thế văn bản bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xóa tất cả văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách xóa tất cả văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xóa tất cả văn bản khỏi PDFTìm hiểu cách xóa tất cả văn bản khỏi tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xóa phông chữ không sử dụng trong tệp PDFTìm hiểu cách xóa phông chữ không sử dụng trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Hiển thị các ký hiệu có thể thay thế trong tệp PDFTìm hiểu cách hiển thị các ký hiệu có thể thay thế trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Các ký hiệu có thể thay thế ở chân trang đầu trangTìm hiểu cách sử dụng các ký hiệu có thể thay thế trong đầu trang và chân trang của tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thay thế lần xuất hiện đầu tiênTìm hiểu cách thay thế lần xuất hiện đầu tiên của văn bản trong tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thay thế phông chữ trong tệp PDFTìm hiểu cách thay thế phông chữ trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thay thế tất cả văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách thay thế tất cả văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thay thế văn bản trên biểu thức chính quy trong tệp PDFTìm hiểu cách thay thế văn bản dựa trên biểu thức chính quy trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Thay thế trang văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách thay thế văn bản trên một trang cụ thể trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xoay văn bản bằng đoạn văn trong tệp PDFTìm hiểu cách xoay văn bản bằng các đoạn văn trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xoay văn bản bằng cách sử dụng đoạn văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách xoay văn bản bằng các đoạn văn bản trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xoay văn bản bằng cách sử dụng đoạn văn bản và đoạn vănTìm hiểu cách xoay văn bản bằng đoạn văn bản và đoạn văn bản trong tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xoay văn bản bằng đoạn văn bản và trình tạo trong tệp PDFTìm hiểu cách xoay văn bản bằng đoạn văn bản và trình tạo trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tìm kiếm và nhận tất cả văn bảnTìm hiểu cách tìm kiếm và nhận văn bản từ tất cả các trang của tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tìm kiếm và lấy trang văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách tìm kiếm và lấy văn bản từ một trang cụ thể trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tìm kiếm biểu thức chính quy trong tệp PDFTìm hiểu cách tìm kiếm và truy xuất văn bản bằng cách sử dụng cụm từ thông dụng trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tìm kiếm văn bản và thêm siêu liên kếtTìm hiểu cách tìm kiếm văn bản trong PDF, thêm siêu liên kết vào văn bản tìm thấy và lưu tài liệu đã sửa đổi bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tìm kiếm văn bản và vẽ hình chữ nhậtTìm hiểu cách tìm kiếm văn bản trong PDF, vẽ hình chữ nhật xung quanh văn bản tìm thấy và lưu tài liệu đã sửa đổi bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tìm kiếm trang phân đoạn văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách tìm kiếm các đoạn văn bản trên một trang trong tệp PDF và truy xuất thuộc tính của chúng bằng Aspose.PDF cho .NET.
Tìm kiếm văn bản với Dot Net RegexTìm hiểu cách tìm kiếm văn bản bằng cách sử dụng biểu thức chính quy .NET trong tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Chỉ định khoảng cách dòng trong tệp PDFTìm hiểu cách chỉ định khoảng cách dòng trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Căn chỉnh văn bản cho nội dung hộp nổi trong tệp PDFTìm hiểu cách căn chỉnh văn bản trong các hộp nổi trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Văn bản và hình ảnh dưới dạng đoạn văn trong tệp PDFTìm hiểu cách thêm văn bản và hình ảnh dưới dạng đoạn văn nội tuyến trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Đoạn văn bản trong tệp PDFTìm hiểu cách tìm kiếm các đoạn văn bản cụ thể trong tệp PDF bằng cách sử dụng biểu thức thông thường trong Aspose.PDF cho .NET.
Sử dụng tập lệnh latex trong tệp PDFTìm hiểu cách sử dụng tập lệnh Latex để thêm các biểu thức hoặc công thức toán học vào tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.