WarningCallback

LoadOptions.WarningCallback property

يتم استدعاؤه أثناء عملية التحميل، عند اكتشاف مشكلة قد تؤدي إلى فقدان دقة البيانات أو التنسيق.

public IWarningCallback WarningCallback { get; set; }

أمثلة

يوضح كيفية طباعة وتخزين التحذيرات التي تحدث أثناء تحميل المستندات.

public void LoadOptionsWarningCallback()
{
  // قم بإنشاء كائن LoadOptions جديد وقم بتعيين سمة وارنكالباك الخاصة به
  // كمثال لتطبيق IWarningCallback الخاص بنا.
  LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
  loadOptions.WarningCallback = new DocumentLoadingWarningCallback();

  // سوف يقوم رد الاتصال الخاص بنا بطباعة جميع التحذيرات التي تظهر أثناء عملية التحميل.
  Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx", loadOptions);

  List<WarningInfo> warnings = ((DocumentLoadingWarningCallback)loadOptions.WarningCallback).GetWarnings();
  Assert.AreEqual(3, warnings.Count);
}

/// <summary>
/// IWarningCallback الذي يطبع التحذيرات وتفاصيلها عند ظهورها أثناء تحميل المستند.
/// </summary>
private class DocumentLoadingWarningCallback : IWarningCallback
{
  public void Warning(WarningInfo info)
  {
    Console.WriteLine($"Warning: {info.WarningType}");
    Console.WriteLine($"\tSource: {info.Source}");
    Console.WriteLine($"\tDescription: {info.Description}");
    mWarnings.Add(info);
  }

  public List<WarningInfo> GetWarnings()
  {
    return mWarnings;
  }

  private readonly List<WarningInfo> mWarnings = new List<WarningInfo>();
}

أنظر أيضا