RemoveAt

VbaReferenceCollection.RemoveAt method

يزيل عنصر VbaReference في الفهرس المحدد للمجموعة.

public void RemoveAt(int index)

أمثلة

يوضح كيفية الحصول على / إزالة عنصر من مجموعة مرجع VBA.

[Test]
public void RemoveVbaReference()
{
  const string brokenPath = @"X:\broken.dll";
  Document doc = new Document(MyDir + "VBA project.docm");

  VbaReferenceCollection references = doc.VbaProject.References;
  Assert.AreEqual(5 ,references.Count);

  for (int i = references.Count - 1; i >= 0; i--)
  {
    VbaReference reference = doc.VbaProject.References[i];
    string path = GetLibIdPath(reference);

    if (path == brokenPath)
      references.RemoveAt(i);
  }
  Assert.AreEqual(4 ,references.Count);

  references.Remove(references[1]);
  Assert.AreEqual(3 ,references.Count);

  doc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.RemoveVbaReference.docm"); 
}

/// <summary>
/// إرجاع سلسلة تمثل مسار LibId لمرجع محدد. 
/// </summary>
private static string GetLibIdPath(VbaReference reference)
{
  switch (reference.Type)
  {
    case VbaReferenceType.Registered:
    case VbaReferenceType.Original:
    case VbaReferenceType.Control:
      return GetLibIdReferencePath(reference.LibId);
    case VbaReferenceType.Project:
      return GetLibIdProjectPath(reference.LibId);
    default:
      throw new ArgumentOutOfRangeException();
  }
}

/// <summary>
/// إرجاع المسار من معرف محدد لمكتبة نوع التنفيذ التلقائي.
/// </summary>
private static string GetLibIdReferencePath(string libIdReference)
{
  if (libIdReference != null)
  {
    string[] refParts = libIdReference.Split('#');
    if (refParts.Length > 3)
      return refParts[3];
  }

  return "";
}

/// <summary>
/// إرجاع المسار من معرف محدد لمكتبة نوع التنفيذ التلقائي.
/// </summary>
private static string GetLibIdProjectPath(string libIdProject)
{
  return libIdProject != null ? libIdProject.Substring(3) : "";
}

أنظر أيضا