RevisionsView

RevisionsView enumeration

يسمح بتحديد ما إذا كان سيتم العمل مع النسخة الأصلية أو المنقحة من المستند.

public enum RevisionsView

قيم

اسم قيمة وصف
Original 0 تحديد الإصدار الأصلي من المستند.
Final 1 تحديد نسخة منقحة من المستند.

أمثلة

يوضح كيفية التبديل بين العرض الذي تمت مراجعته وعرضه الأصلي للمستند.

Document doc = new Document(MyDir + "Revisions at list levels.docx");
doc.UpdateListLabels();

ParagraphCollection paragraphs = doc.FirstSection.Body.Paragraphs;
Assert.AreEqual("1.", paragraphs[0].ListLabel.LabelString);
Assert.AreEqual("a.", paragraphs[1].ListLabel.LabelString);
Assert.AreEqual(string.Empty, paragraphs[2].ListLabel.LabelString);

// اعرض كائن المستند كما لو تم قبول جميع المراجعات. يدعم حاليا تسميات القائمة.
doc.RevisionsView = RevisionsView.Final;

Assert.AreEqual(string.Empty, paragraphs[0].ListLabel.LabelString);
Assert.AreEqual("1.", paragraphs[1].ListLabel.LabelString);
Assert.AreEqual("a.", paragraphs[2].ListLabel.LabelString);

أنظر أيضا