Aspose.Words.BuildingBlocks

DeAspose.Words.Building Blocks namnområdet tillhandahåller klasser som gör det möjligt att komma åt och använda autotext, autokorrigeringsposter och byggblock i ett dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
BuildingBlockRepresenterar en dokumentpost i ordlistan såsom en byggsten, autotext eller en autokorrigeringspost.
BuildingBlockCollectionEn samling avBuildingBlockobjekt i dokumentet.
GlossaryDocumentRepresenterar rotelementet för ett ordlistadokument i ett Word-dokument. Ett ordlistadokument är en lagring för AutoText, Autokorrigeringsposter och Byggblock.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
BuildingBlockBehaviorAnger beteendet som ska tillämpas på innehållet i byggblocket när det infogas i huvuddokumentet.
BuildingBlockGalleryAnger det fördefinierade galleriet som ett byggblock klassificeras i.
BuildingBlockTypeAnger en byggblockstyp. Typen kan påverka synligheten och beteendet för byggstenen i Microsoft Word.