Aspose.Words.Comparing

DeAspose.Words.Comparing namnrymden tillhandahåller klasser och uppräkningar som gör det möjligt att ange ytterligare alternativ vid jämförelse av dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
CompareOptionsGör det möjligt att välja avancerade alternativ för dokumentjämförelse.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ComparisonTargetTypeTillåter att ange basdokument som kommer att användas under jämförelse. Standardvärdet ärCurrent .
GranularityAnger granulariteten för ändringar som ska spåras när två dokument jämförs.