Aspose.Words.DigitalSignatures

DeAspose.Words.DigitalSignatures namespace tillhandahåller klasser för att signera dokument och verifiera signaturer.

Klasser

KlassBeskrivning
CertificateHolderRepresenterar en innehavare avX509Certifikat2 instans.
DigitalSignatureRepresenterar en digital signatur på ett dokument och resultatet av dess verifiering.
DigitalSignatureCollectionGer en skrivskyddad samling av digitala signaturer bifogade till ett dokument.
DigitalSignatureUtilTillhandahåller metoder för att signera dokument.
SignOptionsTillåter att ange alternativ för dokumentsignering.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
DigitalSignatureTypeAnger typen av digital signatur.