Aspose.Words.DigitalSignatures

De Aspose.Words.DigitalSignatures namespace tillhandahåller klasser för att signera dokument och verifiera signaturer.

Klasser

Klass Beskrivning
CertificateHolder Representerar en innehavare av X509Certifikat2 exempel.
DigitalSignature Representerar en digital signatur på ett dokument och resultatet av dess verifiering.
DigitalSignatureCollection Ger en skrivskyddad samling av digitala signaturer bifogade till ett dokument.
DigitalSignatureUtil Tillhandahåller metoder för att signera dokument.
SignOptions Tillåter att ange alternativ för dokumentsignering.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
DigitalSignatureType Anger typen av digital signatur.