Certificate

CertificateHolder.Certificate property

Returnerar instansen avX509Certifikat2 som har privata, offentliga nycklar och certifikatkedja.

public X509Certificate2 Certificate { get; }

Returvärde

X509Certificate2 exempel

Exempel

Visar hur man validerar och visar information om varje signatur i ett dokument.

Document doc = new Document(MyDir + "Digitally signed.docx");

foreach (DigitalSignature signature in doc.DigitalSignatures)
{
  Console.WriteLine($"{(signature.IsValid ? "Valid" : "Invalid")} signature: ");
  Console.WriteLine($"\tReason:\t{signature.Comments}"); 
  Console.WriteLine($"\tType:\t{signature.SignatureType}");
  Console.WriteLine($"\tSign time:\t{signature.SignTime}");
  Console.WriteLine($"\tSubject name:\t{signature.CertificateHolder.Certificate.SubjectName}");
  Console.WriteLine($"\tIssuer name:\t{signature.CertificateHolder.Certificate.IssuerName.Name}");
  Console.WriteLine();
}

Se även