SignOptions

SignOptions class

Tillåter att ange alternativ för dokumentsignering.

För att lära dig mer, besökArbeta med digitala signaturer dokumentationsartikel.

public class SignOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
SignOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Comments { get; set; }Anger kommentarer om den digitala signaturen. Standardvärdet ärtom sträng (Empty).
DecryptionPassword { get; set; }Lösenordet för att dekryptera källdokumentet. Standardvärdet ärtom sträng (Empty).
ProviderId { get; set; }Anger klass-ID för signaturleverantören. Standardvärdet ärTom (alla nollor) Guid .
SignatureLineId { get; set; }Signature line identifier. Standardvärdet ärTom (alla nollor) Guid .
SignatureLineImage { get; set; }Bilden som kommer att visas i tillhörandeSignatureLine . Standardvärdet ärnull .
SignTime { get; set; }Datum för signering. Standardvärdet äraktuell tid (Now).

Se även