BubbleSizeCollection

BubbleSizeCollection class

Representerar en samling bubbelstorlekar för en diagramserie.

public class BubbleSizeCollection : IEnumerable<double>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Hämtar antalet föremål i den här samlingen.
Item { get; set; }Hämtar eller ställer in bubbelstorleksvärdet på det angivna indexet.

Metoder

namnBeskrivning
GetEnumerator()Returnerar ett uppräkningsobjekt.

Anmärkningar

Samlingen tillåter endast att ändra bubbelstorlekar. För att lägga till eller infoga nya värden i en diagramserie, eller remove -värden, måste lämpliga metoder förChartSeries klass kan användas.

Tom bubbelstorleksvärden representeras somNaN.

Se även