Hidden

ChartAxis.Hidden property

Hämtar eller sätter en flagga som indikerar om denna axel är dold eller inte.

public bool Hidden { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet är falsk .

Exempel

Visar hur man döljer diagramaxlar.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 500, 300);
Chart chart = shape.Chart;

// Rensa diagrammets demodataserie för att börja med ett rent diagram.
chart.Series.Clear();

// Lägg till en anpassad serie med kategorier för X-axeln och respektive decimalvärden för Y-axeln.
chart.Series.Add("AW Series 1",
    new[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4", "Item 5" },
    new[] { 1.2, 0.3, 2.1, 2.9, 4.2 });

  // Dölj diagramaxlarna för att förenkla diagrammets utseende.
chart.AxisX.Hidden = true;
chart.AxisY.Hidden = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.HideChartAxis.docx");

Se även