ChartAxisCollection

ChartAxisCollection class

Representerar en samling av diagramaxlar.

public class ChartAxisCollection : IEnumerable<ChartAxis>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Hämtar antalet axlar i den här samlingen.
Item { get; }Hämtar axeln vid angivet index.

Metoder

namnBeskrivning
GetEnumerator()Returnerar ett uppräkningsobjekt.

Exempel

Visar hur man arbetar med yxsamling.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Column, 500, 300);
Chart chart = shape.Chart;      

// Göm de stora rutnätslinjerna på den primära och sekundära Y-axeln.
foreach (ChartAxis axis in chart.Axes)
{
  if (axis.Type == ChartAxisType.Value)
    axis.HasMajorGridlines = false;
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.AxisCollection.docx");

Se även