ChartAxisTitle

ChartAxisTitle class

Ger tillgång till egenskaperna för axeltiteln.

För att lära dig mer, besökArbeta med diagram dokumentationsartikel.

public class ChartAxisTitle

Egenskaper

namnBeskrivning
Overlay { get; set; }Bestämmer om andra diagramelement ska tillåtas överlappa titeln. Standardvärdet ärfalsk .
Show { get; set; }Bestämmer om titeln ska visas för axeln. Standardvärdet ärfalsk .
Text { get; set; }Hämtar eller ställer in texten i axeltiteln. Omnull eller tomt värde anges, kommer automatiskt genererad titel att visas.

Exempel

Visar hur man ställer in diagramaxelns titel.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Column, 432, 252);

Chart chart = shape.Chart;
ChartSeriesCollection seriesColl = chart.Series;
// Ta bort standardgenererade serier.
seriesColl.Clear();

seriesColl.Add("AW Series 1", new string[] { "AW Category 1", "AW Category 2" }, new double[] { 1, 2 });

// Ställ in axeltitel.
chart.AxisX.Title.Text = "Categories";
chart.AxisX.Title.Show = true;
chart.AxisY.Title.Text = "Values";
chart.AxisY.Title.Show = true;
chart.AxisY.Title.Overlay = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.ChartAxisTitle.docx");

Se även