ShowBubbleSize

ChartDataLabel.ShowBubbleSize property

Gör det möjligt att ange om bubbelstorlek ska visas för dataetiketterna i ett diagram. Gäller endast för bubbeldiagram. Standardvärdet är falskt.

public bool ShowBubbleSize { get; set; }

Exempel

Visar hur man använder 3D-effekter med bubbeldiagram.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Bubble3D, 500, 350);
Chart chart = shape.Chart;

Assert.AreEqual(1, chart.Series.Count);
Assert.AreEqual("Y-Values", chart.Series[0].Name);
Assert.True(chart.Series[0].Bubble3D);

// Applicera en dataetikett på varje bubbla som visar dess diameter.
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    chart.Series[0].HasDataLabels = true;
    chart.Series[0].DataLabels[i].ShowBubbleSize = true;
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.Bubble3D.docx");

Se även