ChartDataPoint

ChartDataPoint class

Tillåter att ange formatering av en enskild datapunkt på diagrammet.

public class ChartDataPoint : IChartDataPoint

Egenskaper

namn Beskrivning
Bubble3D { get; set; }
Explosion { get; set; }
Format { get; } Ger tillgång till fyllnings- och linjeformatering av denna datapunkt.
Index { get; } Index för datapunkten som detta objekt tillämpar formatering på.
InvertIfNegative { get; set; }
Marker { get; }

Metoder

namn Beskrivning
ClearFormat() Rensar formatet för denna datapunkt. Egenskaperna är inställda på standardvärdena definierade i den överordnade serien.

Anmärkningar

På en serieChartDataPoint objektet är medlem iChartDataPointCollection . DenChartDataPointCollection innehåller enChartDataPoint objekt för varje punkt.

Exempel

Visar hur man arbetar med datapunkter på ett linjediagram.

[Test]
public void ChartDataPoint()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 500, 350);
  Chart chart = shape.Chart;

  Assert.AreEqual(3, chart.Series.Count);
  Assert.AreEqual("Series 1", chart.Series[0].Name);
  Assert.AreEqual("Series 2", chart.Series[1].Name);
  Assert.AreEqual("Series 3", chart.Series[2].Name);

  // Framhäv diagrammets datapunkter genom att få dem att visas som diamantformer.
  foreach (ChartSeries series in chart.Series) 
    ApplyDataPoints(series, 4, MarkerSymbol.Diamond, 15);

  // Jämna ut linjen som representerar den första dataserien.
  chart.Series[0].Smooth = true;

  // Kontrollera att datapunkter för den första serien inte kommer att invertera sina färger om värdet är negativt.
  using (IEnumerator<ChartDataPoint> enumerator = chart.Series[0].DataPoints.GetEnumerator())
  {
    while (enumerator.MoveNext())
    {
      Assert.False(enumerator.Current.InvertIfNegative);
    }
  }

  // För en renare graf kan vi rensa format individuellt.
  chart.Series[1].DataPoints[2].ClearFormat();

  // Vi kan också ta bort en hel serie datapunkter på en gång.
  chart.Series[2].DataPoints.ClearFormat();

  doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.ChartDataPoint.docx");
}

/// <summary>
/// Tillämpar ett antal datapunkter på en serie.
/// </summary>
private static void ApplyDataPoints(ChartSeries series, int dataPointsCount, MarkerSymbol markerSymbol, int dataPointSize)
{
  for (int i = 0; i < dataPointsCount; i++)
  {
    ChartDataPoint point = series.DataPoints[i];
    point.Marker.Symbol = markerSymbol;
    point.Marker.Size = dataPointSize;

    Assert.AreEqual(i, point.Index);
  }
}

Se även