ClearFormat

ChartDataPoint.ClearFormat method

Rensar formatet för denna datapunkt. Egenskaperna är inställda på standardvärdena definierade i den överordnade serien.

public void ClearFormat()

Se även