ChartFormat

ChartFormat class

Representerar formateringen av ett diagramelement.

För att lära dig mer, besökArbeta med diagram dokumentationsartikel.

public class ChartFormat

Egenskaper

namnBeskrivning
Fill { get; }Får fyllningsformatering för det överordnade diagramelementet.
ShapeType { get; set; }Hämtar eller ställer in formtypen för det överordnade diagramelementet.
Stroke { get; }Hämtar linjeformatering för det överordnade diagramelementet.

Se även