ChartFormat

ChartFormat class

Representerar formateringen av ett diagramelement.

public class ChartFormat

Egenskaper

namn Beskrivning
Fill { get; } Får fyllningsformatering för det överordnade diagramelementet.
Stroke { get; } Hämtar linjeformatering för det överordnade diagramelementet.

Se även