LegendEntries

ChartLegend.LegendEntries property

Returnerar en samling förklaringsposter för alla serier och trendlinjer i det överordnade diagrammet.

public ChartLegendEntryCollection LegendEntries { get; }

Se även