ChartLegendEntry

ChartLegendEntry class

Representerar en diagramförklaringspost.

För att lära dig mer, besökArbeta med diagram dokumentationsartikel.

public class ChartLegendEntry

Egenskaper

namnBeskrivning
Font { get; }Ger tillgång till teckensnittsformateringen för denna förklaringspost.
IsHidden { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om denna post är dold i diagramförklaringen. Standardvärdet ärfalsk .

Anmärkningar

En förklaringspost motsvarar en specifik diagramserie eller trendlinje.

Texten i posten är namnet på serien eller trendlinjen. Texten kan inte ändras.

Se även