ChartLegendEntry

ChartLegendEntry class

Representerar en diagramförklaringspost.

public class ChartLegendEntry

Egenskaper

namn Beskrivning
Font { get; } Ger tillgång till teckensnittsformateringen för denna förklaringspost.
IsHidden { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om denna post är dold i diagramförklaringen. Standardvärdet är falsk .

Anmärkningar

En förklaringspost motsvarar en specifik diagramserie eller trendlinje.

Texten i posten är namnet på serien eller trendlinjen. Texten kan inte ändras.

Se även