Font

ChartLegendEntry.Font property

Ger tillgång till teckensnittsformateringen för denna förklaringspost.

public Font Font { get; }

Se även