IsHidden

ChartLegendEntry.IsHidden property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om denna post är dold i diagramförklaringen. Standardvärdet är falsk .

public bool IsHidden { get; set; }

Anmärkningar

När en diagramförklaringspost är dold påverkar den inte motsvarande diagramserie eller trendlinje som fortfarande visas på diagrammet.

Se även