ChartLegendEntryCollection

ChartLegendEntryCollection class

Representerar en samling av diagramförklaringsposter.

public class ChartLegendEntryCollection : IEnumerable<ChartLegendEntry>

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Returnerar antaletChartLegendEntry i den här samlingen.
Item { get; } ReturnerarChartLegendEntry för det angivna indexet.

Metoder

namn Beskrivning
GetEnumerator() Returnerar ett uppräkningsobjekt.

Se även