ChartLegendEntryCollection

ChartLegendEntryCollection class

Representerar en samling av diagramförklaringsposter.

För att lära dig mer, besökArbeta med diagram dokumentationsartikel.

public class ChartLegendEntryCollection : IEnumerable<ChartLegendEntry>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Returnerar antaletChartLegendEntry i den här samlingen.
Item { get; }ReturnerarChartLegendEntry för det angivna indexet.

Metoder

namnBeskrivning
GetEnumerator()Returnerar ett uppräkningsobjekt.

Exempel

Visar hur man arbetar med en förklaringspost för diagramserier.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Column, 432, 252);

Chart chart = shape.Chart;
ChartSeriesCollection series = chart.Series;
series.Clear();

string[] categories = new string[] { "AW Category 1", "AW Category 2" };

ChartSeries series1 = series.Add("Series 1", categories, new double[] { 1, 2 });
series.Add("Series 2", categories, new double[] { 3, 4 });
series.Add("Series 3", categories, new double[] { 5, 6 });
series.Add("Series 4", categories, new double[] { 0, 0 });

ChartLegendEntryCollection legendEntries = chart.Legend.LegendEntries;
legendEntries[3].IsHidden = true;

foreach (ChartLegendEntry legendEntry in legendEntries)
    legendEntry.Font.Size = 12;

series1.LegendEntry.Font.Italic = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.LegendEntries.docx");

Se även