ChartTitle

ChartTitle class

Ger tillgång till egenskaperna för diagramtiteln.

För att lära dig mer, besökArbeta med diagram dokumentationsartikel.

public class ChartTitle

Egenskaper

namnBeskrivning
Overlay { get; set; }Bestämmer om andra diagramelement ska tillåtas att överlappa titel. Som standard är överlagringfalsk .
Show { get; set; }Bestämmer om titeln ska visas för detta diagram. Standardvärdet ärSann .
Text { get; set; }Hämtar eller ställer in texten i diagrammets titel. Omnull eller tomt värde anges, kommer automatiskt genererad titel att visas.

Exempel

Visar hur man infogar ett diagram och ställer in en titel.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en diagramform med en dokumentbyggare och få dess diagram.
Shape chartShape = builder.InsertChart(ChartType.Bar, 400, 300);
Chart chart = chartShape.Chart;

// Använd egenskapen "Titel" för att ge vårt diagram en titel, som visas högst upp i mitten av diagramområdet.
ChartTitle title = chart.Title;
title.Text = "My Chart";

 // Ställ in egenskapen "Show" till "true" för att göra titeln synlig.
title.Show = true;

// Ställ in egenskapen "Overlay" på "true" Ge andra diagramelement mer utrymme genom att tillåta dem att överlappa titeln
title.Overlay = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.ChartTitle.docx");

Se även