ChartXValue

ChartXValue class

Representerar ett X-värde för en diagramserie.

public class ChartXValue

Egenskaper

namnBeskrivning
DateTimeValue { get; }Hämtar det lagrade datetime-värdet.
DoubleValue { get; }Hämtar det lagrade numeriska värdet.
MultilevelValue { get; }Hämtar det lagrade flernivåvärdet.
StringValue { get; }Hämtar det lagrade strängvärdet.
TimeValue { get; }Hämtar det lagrade tidsvärdet.
ValueType { get; }Hämtar typen av X-värde som lagras i objektet.

Metoder

namnBeskrivning
static FromDateTime(DateTime)Skapar enChartXValue instans avDateTime typ.
static FromDouble(double)Skapar enChartXValue instans avDouble typ.
static FromMultilevelValue(ChartMultilevelValue)Skapar enChartXValue instans avMultilevel typ.
static FromString(string)Skapar enChartXValue instans avString typ.
static FromTimeSpan(TimeSpan)Skapar enChartXValue instans avTime typ.
override Equals(object)Får en flagga som indikerar om det angivna objektet är lika med det aktuella X-värdeobjektet.
override GetHashCode()Hämtar en hashkod för det aktuella X-värdeobjektet.

Anmärkningar

Den här klassen innehåller ett antal statiska metoder för att skapa ett X-värde av en viss typ. The ValueType egenskap låter dig bestämma typen av ett befintligt X-värde.

Alla X-värden som inte är noll i en diagramserie måste vara av sammaChartXValueType typ.

Se även