ChartXValueType

ChartXValueType enumeration

Tillåter att ange typ av ett X-värde i en diagramserie.

public enum ChartXValueType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
String0Anger att ett X-värde är en strängkategori.
Double1Anger att ett X-värde är ett flyttal med dubbel precision.
DateTime2Anger att ett X-värde är ett datum och en tid på dagen.
Time3Anger att ett X-värde är en tid på dagen.
Multilevel4Anger att ett X-värde är ett flernivåvärde.

Se även