ChartYValueType

ChartYValueType enumeration

Gör det möjligt att ange typ av ett Y-värde i en diagramserie.

public enum ChartYValueType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Double0Anger att ett Y-värde är ett flyttal med dubbel precision.
DateTime1Anger att ett Y-värde är ett datum och en tid på dagen.
Time2Anger att ett X-värde är en tid på dagen.

Se även