Aspose.Words.Drawing.Ole

Innehåller klasser för att arbeta med OLE / ActiveX-kontroller och formulär i Microsoft Word-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
Forms2OleControlRepresenterar Microsoft Forms 2.0 OLE-kontroll.
Forms2OleControlCollectionRepresenterar samling avForms2OleControl objekt.
OleControlRepresenterar OLE ActiveX-kontroll.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
Forms2OleControlTypeRäknar upp typer av Forms 2.0-kontroller.