Aspose.Words.Drawing.Ole

Innehåller klasser för att arbeta med OLE / ActiveX-kontroller och formulär i Microsoft Word-dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
Forms2OleControl Representerar Microsoft Forms 2.0 OLE-kontroll.
Forms2OleControlCollection Representerar samling avForms2OleControl objekt.
OleControl Representerar OLE ActiveX-kontroll.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
Forms2OleControlType