EndCap

EndCap enumeration

Anger linjekapsstil.

public enum EndCap

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Round0Rundade ändar.
Square1Fyrkant sticker ut med halva linjebredden.
Flat2Linjen slutar vid ändpunkten.
Default2Standardvärdet ärFlat .

Exempel

Visar för att skapa en mängd olika former.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Nedan finns fyra exempel på former som vi kan infoga i våra dokument.
// 1 - Prickad, horisontell, halvtransparent röd linje
// med en pil till vänster och en romb till höger:
Shape arrow = new Shape(doc, ShapeType.Line);
arrow.Width = 200;
arrow.Stroke.Color = Color.Red;
arrow.Stroke.StartArrowType = ArrowType.Arrow;
arrow.Stroke.StartArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.StartArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.EndArrowType = ArrowType.Diamond;
arrow.Stroke.EndArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.EndArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.DashStyle = DashStyle.Dash;
arrow.Stroke.Opacity = 0.5;

Assert.AreEqual(JoinStyle.Miter, arrow.Stroke.JoinStyle);

builder.InsertNode(arrow);

// 2 - Tjock svart diagonal linje med rundade ändar:
Shape line = new Shape(doc, ShapeType.Line);
line.Top = 40;
line.Width = 200;
line.Height = 20;
line.StrokeWeight = 5.0;
line.Stroke.EndCap = EndCap.Round;

builder.InsertNode(line);

// 3 - Pil med grön fyllning:
Shape filledInArrow = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrow.Width = 200;
filledInArrow.Height = 40;
filledInArrow.Top = 100;
filledInArrow.Fill.ForeColor = Color.Green;
filledInArrow.Fill.Visible = true;

builder.InsertNode(filledInArrow);

// 4 - Pil med en vänd orientering fylld i med Aspose-logotypen:
Shape filledInArrowImg = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrowImg.Width = 200;
filledInArrowImg.Height = 40;
filledInArrowImg.Top = 160;
filledInArrowImg.FlipOrientation = FlipOrientation.Both;

byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg");

using (MemoryStream stream = new MemoryStream(imageBytes))
{
  Image image = Image.FromStream(stream);
  // När vi vänder på riktningen på vår pil vänder vi också bilden som pilen innehåller.
  // Vänd bilden åt andra hållet för att ta bort detta innan du får formen att visa den.
  image.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipXY);

  filledInArrowImg.ImageData.SetImage(image);
  filledInArrowImg.Stroke.JoinStyle = JoinStyle.Round;

  builder.InsertNode(filledInArrowImg);
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.VariousShapes.docx");

Se även