FillType

FillType enumeration

Anger fyllningstyp för ett ifyllbart objekt.

public enum FillType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Solid 1 Fast fyllning.
Patterned 2 Mönstrad fyllning.
Gradient 3 Gradientfyllning.
Textured 4 Texturerad fyllning.
Background 5 Fyllningen är densamma som bakgrunden.
Picture 6 Bildfyllning.

Se även