FlipOrientation

FlipOrientation enumeration

Möjliga värden för orienteringen av en form.

[Flags]
public enum FlipOrientation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Koordinaterna vänds inte.
Horizontal 1 Vänd längs y-axeln och vänd om x-koordinaterna.
Vertical 2 Vänd längs x-axeln och vänd om y-koordinaterna.
Both 3 Vänd längs både y- och x-axeln.

Exempel

Visar hur man vänder en form på en axel.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en bildform och lämna dess orientering i standardläge.
Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 100,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 100, 100, 100, WrapType.None);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");

Assert.AreEqual(FlipOrientation.None, shape.FlipOrientation);

shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 250,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 100, 100, 100, WrapType.None);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");

// Ställ in egenskapen "FlipOrientation" till "FlipOrientation.Horizontal" för att vända den andra formen på y-axeln,
// gör det till en horisontell spegelbild av den första formen.
shape.FlipOrientation = FlipOrientation.Horizontal;

shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 100,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 250, 100, 100, WrapType.None);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");

// Ställ in egenskapen "FlipOrientation" till "FlipOrientation.Horizontal" för att vända den tredje formen på x-axeln,
// gör den till en vertikal spegelbild av den första formen.
shape.FlipOrientation = FlipOrientation.Vertical;

shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 250,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 250, 100, 100, WrapType.None);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");

// Ställ in egenskapen "FlipOrientation" till "FlipOrientation.Horizontal" för att vända den fjärde formen på både x- och y-axeln,
// gör det till en horisontell och vertikal spegelbild av den första formen.
shape.FlipOrientation = FlipOrientation.Both;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.FlipShapeOrientation.docx");

Se även