GradientStop

GradientStop class

Representerar ett gradientstopp.

För att lära dig mer, besökArbeta med grafiska element dokumentationsartikel.

public class GradientStop

Konstruktörer

namnBeskrivning
GradientStop(Color, double)Initierar en ny instans avGradientStop class.
GradientStop(Color, double, double)Initierar en ny instans avGradientStop class.

Egenskaper

namnBeskrivning
BaseColor { get; }Får ett värde som representerar färgen på gradientstoppet utan några modifierare.
Color { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som representerar färgen på gradientstoppet.
Position { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som representerar positionen för ett stopp inom gradient uttryckt som en procent i intervallet 0,0 till 1,0.
Transparency { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som representerar genomskinligheten för gradientfill uttryckt som en procent i intervallet 0.0 till 1.0.

Metoder

namnBeskrivning
Remove()Tar bort övertoningsstoppet från det överordnadeGradientStopCollection .

Se även