GradientStop

GradientStop class

Representerar ett gradientstopp.

public class GradientStop

Konstruktörer

namn Beskrivning
GradientStop(Color, double) Initierar en ny instans avGradientStop class.
GradientStop(Color, double, double) Initierar en ny instans avGradientStop class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som representerar färgen på gradientstoppet.
Position { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som representerar positionen för ett stopp inom gradient uttryckt som en procent i intervallet 0,0 till 1,0.
Transparency { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som representerar genomskinligheten för gradientfill uttryckt som en procent i intervallet 0.0 till 1.0.

Metoder

namn Beskrivning
Remove() Tar bort övertoningsstoppet från det överordnadeGradientStopCollection .

Se även