GradientVariant

GradientVariant enumeration

Anger varianten för en gradientfyllning.

public enum GradientVariant

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Gradientvariant ‘Ingen’.
Variant1 1 Gradientvariant 1.
Variant2 2 Gradientvariant 2.
Variant3 3 Gradientvariant 3.
Variant4 4 Gradientvariant 4.

Anmärkningar

Motsvarar de fyra varianterna på fliken Gradient i dialogrutan Fyllningseffekter i Word.

Exempel

Visar hur man fyller en form med övertoningar.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, 80, 80);
// Applicera enfärgad övertoningsfyllning på formen med ForeColor av övertoningsfyllning.
shape.Fill.OneColorGradient(Color.Red, GradientStyle.Horizontal, GradientVariant.Variant2, 0.1);

Assert.AreEqual(Color.Red.ToArgb(), shape.Fill.ForeColor.ToArgb());
Assert.AreEqual(GradientStyle.Horizontal, shape.Fill.GradientStyle);
Assert.AreEqual(GradientVariant.Variant2, shape.Fill.GradientVariant);
Assert.AreEqual(270, shape.Fill.GradientAngle);

shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, 80, 80);
// Applicera tvåfärgsgradientfyllning på formen.
shape.Fill.TwoColorGradient(GradientStyle.FromCorner, GradientVariant.Variant4);
// Ändra BackColor för gradientfyllning.
shape.Fill.BackColor = Color.Yellow;
// Observera att "GradientAngle" ändras för "GradientStyle.FromCorner/GradientStyle.FromCenter"
// gradientfyllning får ingen effekt, det fungerar bara för linjär gradient.
shape.Fill.GradientAngle = 15;

Assert.AreEqual(Color.Yellow.ToArgb(), shape.Fill.BackColor.ToArgb());
Assert.AreEqual(GradientStyle.FromCorner, shape.Fill.GradientStyle);
Assert.AreEqual(GradientVariant.Variant4, shape.Fill.GradientVariant);
Assert.AreEqual(0, shape.Fill.GradientAngle);

// Använd efterlevnadsalternativet för att definiera formen med DML om du vill få "GradientStyle",
// Egenskaperna "GradientVariant" och "GradientAngle" efter att dokumentet har sparats.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions { Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict };

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.GradientFill.docx", saveOptions);

Se även