HorizontalAlignment

HorizontalAlignment enumeration

Anger horisontell justering av en flytande form, textram eller flytande tabell.

public enum HorizontalAlignment

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Objektet är explicit positionerat, vanligtvis med hjälp av dess Vänster egenskap.
Default 0 Samma somNone .
Left 1 Anger att objektet ska lämnas justerat till den horisontella inriktningsbasen.
Center 2 Anger att objektet ska centreras med avseende på den horisontella inriktningsbasen.
Right 3 Anger att objektet ska vara högerjusterat mot den horisontella inriktningsbasen.
Inside 4 Anger att objektet ska vara inuti den horisontella inriktningsbasen.
Outside 5 Anger att objektet ska vara utanför den horisontella inriktningsbasen.

Exempel

Visar hur man infogar en flytande bild i mitten av en sida.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en flytande bild som kommer att visas bakom den överlappande texten och justera den mot sidans mitt.
Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
shape.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPageCenter.docx");

Se även