HorizontalAlignment

HorizontalAlignment enumeration

Anger horisontell justering av en flytande form, textram eller flytande tabell.

public enum HorizontalAlignment

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Objektet är explicit positionerat, vanligtvis med hjälp av dessVänster egenskap.
Default0Samma somNone .
Left1Anger att objektet ska lämnas justerat till den horisontella inriktningsbasen.
Center2Anger att objektet ska centreras med avseende på den horisontella inriktningsbasen.
Right3Anger att objektet ska vara högerjusterat mot den horisontella inriktningsbasen.
Inside4Anger att objektet ska vara inuti den horisontella inriktningsbasen.
Outside5Anger att objektet ska vara utanför den horisontella inriktningsbasen.

Exempel

Visar hur man infogar en flytande bild i mitten av en sida.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en flytande bild som kommer att visas bakom den överlappande texten och justera den mot sidans mitt.
Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
shape.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPageCenter.docx");

Se även