HorizontalRuleAlignment

HorizontalRuleAlignment enumeration

Representerar justeringen för den angivna horisontella regeln.

public enum HorizontalRuleAlignment

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Left 0 Vänsterjusterad.
Center 1 Inriktad mot mitten.
Right 2 Högerjusterad.

Se även