HorizontalRuleFormat

HorizontalRuleFormat class

Representerar horisontell regelformatering.

public class HorizontalRuleFormat

Egenskaper

namn Beskrivning
Alignment { get; set; } Hämtar eller ställer in justeringen av den horisontella regeln.
Color { get; set; } Hämtar eller ställer in penselfärgen som fyller den horisontella regeln.
Height { get; set; } Hämtar eller ställer in höjden på den horisontella regeln.
NoShade { get; set; } Indikerar närvaron av 3D-skuggning för den horisontella regeln. Om sant är den horisontella regeln utan 3D-skuggning och solid färg används.
WidthPercent { get; set; } Hämtar eller ställer in längden på den angivna horisontella regeln uttryckt i procent av fönstrets bredd.

Exempel

Visar hur man infogar en horisontell regelform och anpassar dess formatering.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Shape shape = builder.InsertHorizontalRule();

HorizontalRuleFormat horizontalRuleFormat = shape.HorizontalRuleFormat;
horizontalRuleFormat.Alignment = HorizontalRuleAlignment.Center;
horizontalRuleFormat.WidthPercent = 70;
horizontalRuleFormat.Height = 3;
horizontalRuleFormat.Color = Color.Blue;
horizontalRuleFormat.NoShade = true;

Assert.True(shape.IsHorizontalRule);
Assert.True(shape.HorizontalRuleFormat.NoShade);

Se även