ImageSize

ImageSize class

Innehåller information om bildstorlek och upplösning.

public class ImageSize

Konstruktörer

namn Beskrivning
ImageSize(int, int) Initierar bredd och höjd till de givna värdena i pixlar. Initierar upplösning till 96 dpi.
ImageSize(int, int, double, double) Initierar bredd, höjd och upplösning till de givna värdena.

Egenskaper

namn Beskrivning
HeightPixels { get; } Får bildens höjd i pixlar.
HeightPoints { get; } Får bildens höjd i poäng. 1 poäng är 1/72 tum.
HorizontalResolution { get; } Får den horisontella upplösningen i DPI.
VerticalResolution { get; } Får den vertikala upplösningen i DPI.
WidthPixels { get; } Hämtar bildens bredd i pixlar.
WidthPoints { get; } Hämtar bildens bredd i punkter. 1 poäng är 1/72 tum.

Exempel

Visar hur man ändrar storlek på en form med en bild.

#if NET48 || JAVA
      Image image = Image.FromFile(ImageDir + "Logo.jpg");

      Assert.AreEqual(400, image.Size.Width);
      Assert.AreEqual(400, image.Size.Height);
#elif NET5_0_OR_GREATER
      SKBitmap image = SKBitmap.Decode(ImageDir + "Logo.jpg");

      Assert.AreEqual(400, image.Width);
      Assert.AreEqual(400, image.Height);
#endif

      // När vi infogar en bild med metoden "InsertImage" skalar byggaren formen som visar bilden så att,
      // när vi visar dokumentet med 100 % zoom i Microsoft Word, visar formen bilden i dess verkliga storlek.
      Document doc = new Document();
      DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
      Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");

      // En bild på 400x400 skapar ett ImageData-objekt med en bildstorlek på 300x300pt.
      ImageSize imageSize = shape.ImageData.ImageSize;

      Assert.AreEqual(300.0d, imageSize.WidthPoints);
      Assert.AreEqual(300.0d, imageSize.HeightPoints);

      // Om en forms mått matchar bilddatas mått,
      // då visar formen bilden i sin ursprungliga storlek.
      Assert.AreEqual(300.0d, shape.Width);
      Assert.AreEqual(300.0d, shape.Height);

       // Minska formens totala storlek med 50 %.
      shape.Width *= 0.5;

       // Skalningsfaktorer gäller för både bredden och höjden samtidigt för att bevara formens proportioner.
      Assert.AreEqual(150.0d, shape.Width);
      Assert.AreEqual(150.0d, shape.Height);

      // När vi ändrar storlek på formen förblir storleken på bilddata densamma.
      Assert.AreEqual(300.0d, imageSize.WidthPoints);
      Assert.AreEqual(300.0d, imageSize.HeightPoints);

      // Vi kan referera till bilddatadimensionerna för att tillämpa en skalning baserat på bildens storlek.
      shape.Width = imageSize.WidthPoints * 1.1;

      Assert.AreEqual(330.0d, shape.Width);
      Assert.AreEqual(330.0d, shape.Height);

      doc.Save(ArtifactsDir + "Image.ScaleImage.docx");

Se även