ImageType

ImageType enumeration

Anger typen (formatet) av en bild i ett Microsoft Word-dokument.

public enum ImageType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
NoImage0Det finns inga bilddata.
Unknown1En okänd bildtyp eller bildtyp som inte kan lagras direkt i ett Microsoft Word-dokument.
Emf2Windows Enhanced Metafile.
Wmf3Windows-metafil.
Pict4Macintosh PICT. En befintlig bild kommer att bevaras i ett dokument, men det stöds inte att infoga new PICT-bilder i ett dokument.
Jpeg5JPEG JFIF.
Png6Portabel nätverksgrafik.
Bmp7Windows Bitmap.
Eps8Encapsulated PostScript.

Exempel

Visar hur man lägger till en bild i en form och kontrollerar dess typ.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg");

using (MemoryStream stream = new MemoryStream(imageBytes))
{
    Image image = Image.FromStream(stream);

    // Bilden i URL:en är en .gif. Om du infogar det i ett dokument omvandlas det till en .png.
    Shape imgShape = builder.InsertImage(image);
    Assert.AreEqual(ImageType.Jpeg, imgShape.ImageData.ImageType);
}

Se även