LayoutFlow

LayoutFlow enumeration

Bestämmer flödet av textlayouten i en textruta.

public enum LayoutFlow

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Horizontal 0 Text visas horisontellt.
TopToBottomIdeographic 1 Ideografisk text visas vertikalt.
BottomToTop 2 Text visas vertikalt.
TopToBottom 3 Text visas vertikalt.
HorizontalIdeographic 4 Ideografisk text visas horisontellt.
Vertical 5 Text visas vertikalt.

Exempel

Visar hur man lägger till text i en textruta och ändrar dess orientering

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textbox = new Shape(doc, ShapeType.TextBox)
{
    Width = 100, 
    Height = 100,
    TextBox = { LayoutFlow = LayoutFlow.BottomToTop }
};

textbox.AppendChild(new Paragraph(doc));
builder.InsertNode(textbox);

builder.MoveTo(textbox.FirstParagraph);
builder.Write("This text is flipped 90 degrees to the left.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.TextBox.docx");

Se även