PatternType

PatternType enumeration

Anger fyllningsmönstret som ska användas för att fylla en form.

public enum PatternType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None -1 Inget mönster.
Percent10 1 10 % av förgrundsfärgen.
Percent20 2 20 % av förgrundsfärgen.
Percent25 3 25 % av förgrundsfärgen.
Percent30 4 30 % av förgrundsfärgen.
Percent40 5 40 % av förgrundsfärgen
Percent50 6 50 % av förgrundsfärgen
Percent5 7 5 % av förgrundsfärgen.
Percent60 8 60 % av förgrundsfärgen.
Percent70 9 70 % av förgrundsfärgen.
Percent75 10 75 % av förgrundsfärgen.
Percent80 11 80 % av förgrundsfärgen.
Percent90 12 90 % av förgrundsfärgen.
Cross 13 Cross.
DarkDownwardDiagonal 14 Mörk nedåtgående diagonal.
DarkHorizontal 15 Mörk horisontell.
DarkUpwardDiagonal 16 Mörk uppåtgående diagonal.
DarkVertical 17 Mörk vertikal.
DashedDownwardDiagonal 18 Streckad nedåt diagonal.
DashedHorizontal 19 Streckad horisontell.
DashedUpwardDiagonal 20 Streckad uppåt diagonal.
DashedVertical 21 Streckad vertikal.
DiagonalBrick 22 Diagonal tegelsten.
DiagonalCross 23 Diagonalkors.
Divot 24 Mönsterdivot.
DottedDiamond 25 Prickad diamant.
DottedGrid 26 Prickat rutnät.
DownwardDiagonal 27 Nedåtgående diagonal.
Horizontal 28 Horisontell.
HorizontalBrick 29 Horisontell tegelsten.
LargeCheckerBoard 30 Stor rutbräda.
LargeConfetti 31 Stor konfetti.
LargeGrid 32 Stort rutnät.
LightDownwardDiagonal 33 Ljus nedåt diagonal.
LightHorizontal 34 Ljus horisontell.
LightUpwardDiagonal 36 Ljus uppåt diagonal.
LightVertical 37 Ljus vertikal.
NarrowHorizontal 38 Smal horisontell.
NarrowVertical 39 Smal vertikal.
OutlinedDiamond 40 Konturerad diamant.
Plaid 41 Pläd.
Shingle 42 Bältros.
SmallCheckerBoard 43 Liten rutbräda.
SmallConfetti 44 Liten konfetti.
SmallGrid 45 Litet rutnät.
SolidDiamond 46 Solid diamant.
Sphere 47 Sphere.
Trellis 48 Spaljé.
UpwardDiagonal 49 Diagonal uppåt.
Vertical 50 Vertikal.
Wave 51 Wave.
Weave 52 Väv.
WideDownwardDiagonal 53 Bred nedåtgående diagonal.
WideUpwardDiagonal 54 Bred uppåtgående diagonal.
ZigZag 55 Zig zag.

Se även