RelativeHorizontalPosition

RelativeHorizontalPosition enumeration

Anger vad den horisontella positionen för en form eller textram är relativ.

public enum RelativeHorizontalPosition

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Margin0Anger att den horisontella positioneringen ska vara relativt sidmarginalerna.
Page1Objektet är placerat i förhållande till sidans vänstra kant.
Column2Objektet är placerat i förhållande till vänster sida av kolumnen.
Character3Objektet är placerat i förhållande till vänster sida av stycket.
LeftMargin4Anger att den horisontella positioneringen ska vara relativt sidans vänstra marginal.
RightMargin5Anger att den horisontella positioneringen ska vara relativt högermarginalen på sidan.
InsideMargin6Anger att den horisontella positioneringen ska vara relativt den inre marginalen på den aktuella sidan (vänstermarginalen på udda sidor, höger på jämna sidor).
OutsideMargin7Anger att den horisontella positioneringen ska vara relativt den yttre marginalen på den aktuella sidan (högermarginalen på udda sidor, vänster på jämna sidor).
Default2Standardvärdet ärColumn .

Exempel

Visar hur man infogar en flytande bild i mitten av en sida.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en flytande bild som kommer att visas bakom den överlappande texten och justera den mot sidans mitt.
Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
shape.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPageCenter.docx");

Visar hur man infogar en bild och använder den som vattenstämpel.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bilden i rubriken så att den syns på varje sida.
Image image = Image.FromFile(ImageDir + "Transparent background logo.png");
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
Shape shape = builder.InsertImage(image);
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;

// Placera bilden i mitten av sidan.
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.Left = (builder.PageSetup.PageWidth - shape.Width) / 2;
shape.Top = (builder.PageSetup.PageHeight - shape.Height) / 2;

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertWatermark.docx");

Visar hur man infogar en bild och använder den som vattenstämpel (.NetStandard 2.0).

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bilden i rubriken så att den syns på varje sida.
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);

using (SKBitmap image = SKBitmap.Decode(ImageDir + "Transparent background logo.png"))
{
  builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
  Shape shape = builder.InsertImage(image);
  shape.WrapType = WrapType.None;
  shape.BehindText = true;

  // Placera bilden i mitten av sidan.
  shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
  shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
  shape.Left = (builder.PageSetup.PageWidth - shape.Width) / 2;
  shape.Top = (builder.PageSetup.PageHeight - shape.Height) / 2;
}

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertWatermarkNetStandard2.docx");

Se även