ShadowFormat

ShadowFormat class

Representerar skuggformatering för ett objekt.

public class ShadowFormat

Egenskaper

namn Beskrivning
Type { get; set; } Hämtar eller ställer in den angivnaShadowType för ShadowFormat.
Visible { get; } ReturnerarSann om formateringen som tillämpas på den här instansen är synlig.

Metoder

namn Beskrivning
Clear() Rensar skuggformat.

Se även